ที่มา: https://www.naewna.com/local/405078

ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรี เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือหลังได้รับรายงาว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในระดับสูงโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีค่ามลภาวะในอากาศติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกหลายวันต่อเนื่อง โดยสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ที่ประสบสภาวะวิกฤติ ไปพิจารณาหาแนวทางยกระดับการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยด่วน ส่วนประชาชนก็จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย สาเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควันและฝุ่นในภาคเหนือมาจากไฟป่า ซึ่งเกิดเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาได้เองทุกปีตามธรรมชาติเนื่องจากอากาศแห้ง รวมทั้งเกิดจากการเผาวัชพืชของประชาชน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนัก มีการแจ้งเตือน การบังคับใช้เกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา และการลดปริมาณฝุ่นและหมอกควัน ซึ่งทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปร่วมดับไฟด้วย สำหรับมาตรการที่จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ การควบคุมไฟป่าซึ่งมีพื้นที่กว้างอย่างต่อเนื่อง การฉีดพ่นละอองน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ และกระจายออกสู่ถนนวงแหวนรอเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาอก การจัดพื้นที่เซฟตี้โซน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และในทุกอำเภอ เพื่อให้ประชาชนใช้พักผ่อน หลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นจากภายนอก เป็นต้น ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ประจำวันที่ 30 มีนาคมว่า ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 36-239 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) เพิ่มสูงเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลากว่าวันก่อนเกือบทุกสถานี โดยที่จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย ค่า PM2.5 อยู่ที่ 224 มคก./ลบ.ม. มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อยู่ที่ 168 มคก./ลบ.ม. มีผลกระทบต่อสุขภาพ, จังหวัดลำปาง ที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง อยู่ที่ 105 มคก./ลบ.ม.,จังหวัดลำพูน ตำบลเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลากลาง อำเภอเมืองลำพูน 119 มคก./ลบ.ม., จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 239 มคก./ลบ.ม., จังหวัดน่าน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 149 มคก./ลบ.ม. และ จังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ 88 มคก./ลบ.ม. ทางด้าน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ปภ.ได้ประสานทั้ง 8 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ริมทางหลวงอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่ อธิบดี ปภ. เปิดเผยว่าจากการประสานเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม เวลา 05.00 น. พบว่า มีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชม. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชม. เกินค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เกินค่ามาตรฐาน 100 รวม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย) เชียงใหม่ (ตำบลช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม) ลำปาง (ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ตำบลสบป้าด ตำบลเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาดง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ) ลำพูน (ตำบลเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลากลาง อำเภอเมืองลำพูน) แม่ฮ่องสอน (ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) น่าน (ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) แพร่ (ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่) พะเยา(ตำบลเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาต๋อม อำเภอเมืองพะเยา) โดยมีค่า PM2.5 ระหว่าง 59 – 233 มคก./ลบ.ม. ค่า PM10 ระหว่าง76 – 273 มคก./ลบ.ม. และ AQI มีค่าระหว่าง 121 – 343 ซึ่งคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีแดง) ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสาน 8 จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ เน้นการบังคับใช้เกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา ตลอดจนขอความร่วมมืองดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน สามารถเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชม. ที่สนามร่มบินของชมรมร่มบินเชียงใหม่ ถนนสันกำแพง-แม่ออน ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดใหม่การเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ”เหยี่ยวเวหา ต้านหมอกควัน” เพื่อร่วมสนับสนุนกับหน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยประธานชมรมฯ ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันในกลุ่มอากาศยานเบาของจังหวัดเชียงใหม่ทุกประเภท เพื่อร่วมสนับสนุนหน่วยงานราชการในการบินสำรวจการเผาป่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน โดยทางกลุ่ม พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือในการออกบินสำรวจกับทุกภาคส่วน ที่มีการร้องขอ ทั้งนี้ นักบินพารามอเตอร์กว่า 50 คน รวมถึงโดรนถ่ายภาพมุมสูง กว่า 50 คน ล้วนแล้วแต่มีความเป็นจิตอาสาและพร้อมสนับสนุนกับทุกภาคส่วนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ส่วนที่จังหวัดเชียงราย สำหรับการมองเห็นระยะไกลจากในเขตอำเภอเมือง ทั้งจากมุมสูง และตามท้องถนน ทัศนวิสัยการมองเห็นลดต่ำลงอย่างมาก โดยจะเห็นแต่หมอกควันสีขาวลอยปกคลุมทั่วบริเวณ โดยทัศนวิสัยการมองเห็น ลดเหลือเพียง 1 กม. ซึ่งถือว่าวันนี้หมอกควันหนาทึบกว่าทุกวัน เป็นผลมาจากมาลมพัดเอาหมอกควันจากประเทศเพื่อนเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาเข้ามาในเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางทิศเหนือของเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา และฝั่งตะวันออกของ อ.เชียงแสน รวมทั้งเกิดไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับค่าฝุ่นละอองในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อเวลา 14.00 น. ค่า PM 2.5 วัดได้ 98 มคก./ลบ.ม. ค่า PM 10 วัดได้ 122 มคก./ลบ.ม. อำเภอแม่สาย ค่า PM 2.5 วัดได้ 277 มคก./ลบ.ม. ค่า PM 10 วัดได้ 288 มคก./ลบ.ม. ซึ่งถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ขณะที่ผวจ.เชียงราย นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำตามจุดต่างๆ อย่างต่อเนื่องมากเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยดับไฟและหน่วยป้องปรามตามจุดต่างๆ ทั้ง 18 อำเภอ ขณะที่ยังคงมีการลักลอบเผาอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยจะยังคงเข้มงวดการห้ามเผาอย่างเด็ดขาดทุกชนิดต่อไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน และรณรงค์การออกมาฉีดพ่นน้ำตามจุดต่างๆ ซึ่งหากว่าสถานการณ์ยังคงรุนแรงและไม่ได้ผลก็จะขอให้มีการนำเครื่องบินเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาไปโปรยน้ำเพื่อลดความหนาแน่นของฝุ่นละอองในอากาศต่อไป