สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) เครือข่ายเยาวชนอาเซียนโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Global Youth Biodiversity Network Southeast Asia: GYBN SEA) จัดการประชุมเปิดตัวโครงการผู้นำเยาวชนอาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เบอเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการผู้นำเยาวชนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสรรถนะและทักษะให้เยาวชนเป็นผู้นำในการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองในอาเซียน

ในการนี้ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ Ms. Francesca Gilli Attache – Cooperation, Delegation of the European Union to Thailand และ Dr. Theresa Mundita S. Lim, Executive Director, ASEAN Centre for Biodiversity ให้เกียรติกล่าวต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากเยาวชนผู้เห็นความสำคัญและอยู่ระหว่างดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นผู้นำเยาวชนอาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้มีการเข้าฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และศึกษาดูงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอผลการฝึกอบรมรวมทั้งเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาที่จะดำเนินงานต่อไป ซึ่งหลังจากนี้ผู้นำเยาวชนอาเซียนฯ จะเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมทางอินเตอร์เนตเป็นระยะเวลา ๑ ปี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศและชุมชนของตนเองต่อไป

 

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม